OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ONLINE TOP STAR FESTIWAL 2023 EDYCJA LETNIA

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR :

    Martyna Nowicka MonoArt

    (NIP: 7322032699)

    Dyrektor Festiwalu: Artur Kubasik

    Kontakt telefoniczny:  798327720 

    Kontakt mailowy:  kontakt@topstarfest.pl

2. CELE FESTIWALU :

 • Zwrócenie uwagi na istotność posiadania własnego repertuaru na drodze rozwoju artystycznego (poprzez przyznanie nagrody w postaci singla)
 • Popularyzacja muzyki rozrywkowej w internecie
 • Integracja środowiska muzycznego, w tym wokalistów
 • Popularyzacja dokonań artystycznych uczestników w internecie
 • Zapoznanie się z ogólnym poziomem wykonawczym dzisiejszej młodzieży, w celu lepszego dostosowania się do ich potrzeb w kolejnych edycjach konkursu

3. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • soliści 
 • zespoły wokalne

(Zespół wokalny to dwie osoby i więcej),

Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe, który prezentuje się następująco:

       Soliści :

 • kategoria wiekowa: 7-9 lat
 • kategoria wiekowa: 10-12 lat
 • kategoria wiekowa: 13-15 lat 
 • kategoria wiekowa: 16-19 lat
 • kategoria wiekowa: od 20 lat

        Zespoły Wokalne i wokalno-instrumentalne:

 • kategoria wiekowa: do 12 lat (dziecięce)
 • kategoria wiekowa: 13-17 lat (młodzieżowe)
 • kategoria wiekowa: od 18 lat (dorośli)

O przynależności do wybranej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia wykonawcy. W przypadku duetu liczy się rok urodzenia osoby starszej. W przypadku zespołów wokalnych rok urodzenia większości członków zespołu.

4. REPERTUAR :

Soliści oraz zespoły zobowiązani są do przygotowania jednego dowolnie wybranego utworu (w dowolnym języku) bez ograniczeń gatunkowych.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE :

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie festiwalu Top Star Festiwal Online:

https://www.topstarfest.pl/zgloszenia-do-edycji-letniej-2024/

       W terminie do 16.06.2024r.

 • PODSTAWĄ zgłoszenia będzie nagranie przez uczestnika konkursu FILMU (lub linku do filmu na YouTube) na którym wykonuje wybrany utwór, oraz przesłanie tegoż nagrania poprzez MESSENGER TopStarFest.
 • Wraz z filmem zgłoszenie musi zawierać:

  1. Imię oraz nazwisko uczestnika
  2. Tytuł oraz oryginalnego wykonawcę prezentowanego utworu
  3. Kategoria wiekowa
 • Przesłanie zgłoszenia poprzez Messenger jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ ZGŁOSZENIOWYCH :

 • Film konkursowy należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy Top Star Festiwal Online
  https://www.topstarfest.pl/zgloszenia-do-edycji-letniej-2024/
 • W konkursie wezmą udział jedynie nagrania wykonane NA ŻYWO – nie dopuszczalne jest stosowanie efektów korekcji wysokości dźwięku (Autotune, Melodyne itp.)
 • Oczywiście można śpiewać do mikrofonu
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
 • Niedopuszczalne są nagrania video z innych festiwali online.

7. MIEJSCE I OPIS ETAPÓW :

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ONLINE TOP STAR FESTIWAL 2024 EDYCJA LETNIA ma w całości formułę ONLINE 

Festiwal będzie trwał  do 1.06.2024r.

Festiwal złożony jest z PIĘCIU etapów:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń WIDEO do 16.06.2024r.
 • II etap: Weryfikacja zgłoszeń pod kątem wymagań regulaminowych oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników 24.06.2024r.
 • III etap: Przyjmowanie opłaty festiwalowej od 24.06.2024 do 30.06.2024r.
 • IV etap: Ocena jury zakwalifikowanych i opłaconych zgłoszeń do 1.07-6.07.2024r.
 • V etap: Ogłoszenie zwycięzców oraz opublikowanie Video Koncertu Online – czyli kompilacji zwycięskich zgłoszeń – 7.07.2024r.

KONCERT BĘDZIE ZREALIZOWANY W OPARCIU O NADESŁANE NA POCZĄTKU ZGŁOSZENIA!

8. OPŁATY

Po opublikowaniu listy uczestników zakwalifikowanych do Festiwalu, finaliści aby dalej uczestniczyć w konkursie zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości
50zł soliści,
70zł duety,
25zł za osobę zespoły instrumentalne oraz zespoły wokalne.

od 24.06.2024 do 30.06.2024r. 

Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w IV i V etapie Top Star Festiwal

Dane do dokonania opłaty:

Numer konta:

Martyna Nowicka MonoArt
65 1090 2835 0000 0001 5202 5996 (Santander)
w tytule wpisując imię i nazwisko Finalisty lub Zespołu, oraz kategorię wiekową.

9. JURY :

 •  Uczestnicy Top Star Festiwal oceniani będą poprzez grono wyselekcjonowanych doświadczonych artystów, wokalistów, autorów piosenek, pedagogów, trenerów wokalnych, uczestników telewizyjnych Talent Show.
 •  Jury będzie oceniało uczestników szczególnie pod kątem zaprezentowanej naturalności, umiejętności wokalnych zarówno technicznych jak i interpretacyjnych, oryginalności, spójności przekazu (dobrany odpowiedni strój do wykonywanego utworu), charyzmy scenicznej.
 •  Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10. NAGRODY:

 • Jury spośród WSZYSTKICH finalistów festiwalu nagrodzi JEDNĄ osobę lub zespół produkując dla niej autorski SINGIEL. Singiel zostanie stworzony po konsultacji z finalistą w celu ustalenia tematyki utworu, gatunku muzycznego, dobrania tonacji i innych koniecznych technicznych procesów przy produkcji utworu. Następnie organizator zobowiązuje się do zaprezentowania finaliście gotowego singla. Końcowy etap to rejestracja wokali w studiu nagrań wyznaczonym przez organizatora . Po zarejestrowaniu i zmiksowaniu wokalu z podkładem finalista otrzymuje swój własny singiel w formie WAV oraz mp3. Możliwe jest także za dodatkową opłatą stworzenie relacji wideo z sesji nagraniowej (może to posłużyć jako materiał do klipu video do singla)

  Przykładowe SINGLE naszych producentów można zobaczyć tutaj:
 • https://www.topstarfest.pl/nagrody/
 • Wszystkie I, II i III miejsca nagrodzone zostaną statuetkami oraz dyplomem, a wszystkie wyróżnienia dyplomem.
 • W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • W przypadku jakiegokolwiek sporu co do interpretacji niniejszych postanowień, ostateczną decyzję podejmie Organizator.
 • Wszelkie pytania dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynego bardziej wiążącego.
 • Jury nie konsultuje się z uczestnikami festiwalu, ich opiekunami ani opiekunami prawnymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, którzy naruszają zasady regulaminu festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 50 uczestników). 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody głównej innemu uczestnikowi, w przypadku kiedy zdobywca nagrody głównej nie podejmie współpracy w tworzeniu singla, lub ta współpraca będzie trwała dłużej niż 4 miesiące, a opóźnienia będą wynikały bezpośrednio z powodu laureata konkursu.